Normativa i ajuts estatals per a empreses i persones autònomes

Última actualització: 22 d’abril de 2020


 


Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació.


– https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
Reial Decret – llei 14/2020, de 14 de abril, d’ampliació de terminis per a presentar i ingressar autoliquidacions i declaracions tributàries. 


        – https://boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
Reial decret llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària.


– https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4332-consolidado.pdf
Segon tram de la


d’Avals, amb 20.000 milions d’euros destinats íntegrament a pimes i autònoms. 


– https://boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
El Govern espanyol completa la protecció i el suport a col·lectius vulnerables, empreses i autònoms amb més de 50 noves mesures.


–    https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/paginas/2020/31032020_medidascovid.aspx


 


Reial Decret – llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.


        https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf


 


Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la qual s’estableixen els criteris interpretatius per a l’aplicació de el Reial Decret – llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.


        https://boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf


 


Reial Decret- llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.


        https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdfMesures laborals aprovades pel Consell de Ministres extraordinari.


        https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200327.aspx


 


Reial Decret – llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19.


–    https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf


 


SEPE. Mesures Extraordinàries adoptades davant del COVID-19.


–    http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html


 


Els autònoms obligats a tancar per l’estat d’alarma o amb una caiguda d’ingressos del 75% tenen ja dret a la prestació.


        https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2020/190320-covid-autonomos.aspx?gfe=1


 


El Govern espanyol mobilitzarà fins a 200.000 milions d’euros, gairebé un 20% de l’PIB, per afrontar l’impacte econòmic i social del coronavirus.


        https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/170320-pg-consejo.aspx


 


Reial Decret – llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.


–    https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf


Reial Decret – llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic de l’COVID-19.


–    https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3580-consolidado.pdf