Oberta la convocatòria de subvencions a entitats i professionals que impulsin activitats culturals al Maresme

Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 al 21 de juny de 2023

El Consell Comarcal del Maresme amplia pressupost i aquest any destinarà 60.000 euros (19.000€ més que a l’anterior edició) a fomentar l’activitat cultural mitjançant una línia de subvencions a projectes d’interès públic o social que tinguin incidència en l’àmbit comarcal.

La convocatòria, publicada avui, estableix que poden rebre subvenció els projectes que estiguin vinculats a l’activitat de foment, millora, impuls i desenvolupament d’activitats presencials i/o no presencials que les entitats representatives dels sectors culturals i/o dels seus professionals duguin a terme a la comarca aquest any per donar projecció a la professió i fomentar una major presència del sector en la cultura i en la societat, dins el àmbits de la gestió cultural, la difusió artística i el patrimoni cultural.

Les subvencions s’atorgaran, per un import màxim de 5.000 euros, a aquelles sol·licituds que obtinguin millor valoració, segons els següents criteris:

  1. Descripció de les activitats o projecte pels quals se sol·licita la subvenció, fins a 15 punts
  2. Àmbit d’influència territorial comarcal del projecte, fins a 15 punts
  3. Col·laboració i interacció entre projectes d’altres entitats, fins a 10 punts
  4. Viabilitat del pressupost de les activitats o projecte, fins a 5 punts
  5. Existència i coherència d’un pla de comunicació, fins a 5 punts
  6. Mitjans i criteris d’avaluació de l’activitat o projecte, fins a 5 punts

Aquest és el segon any que el Consell Comarcal obre una línia de subvenció per fomentar l’activitat cultural del Maresme