Ordre del dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 15 de març a les 17:00h


D´acord amb les atribucions atorgades en els articles 27.b) i 69 del Reglament Orgànic Comarcal a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes que es farà el proper DIMARTS 15 de març de 2005, a les 17.00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes de data 21 de desembre de 2004.
-1.- Presentació del Pla Estratègic Territorial del Maresme.
-2.- Presentació del concurs d´adjudicació de canals de Televisió Digital Terrestre al Maresme a càrrec del Sr. Miquel Bonastre, President de Televisions Locals de Catalunya
-3.- Presentació del projecte de constitució d´un consorci de Promoció de l´Ocupació del Maresme.
-4.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 28 de febrer de 2005 El president Pere Almera i Puiggròs