Ordre del dia del Ple extraordinari que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el dimarts 11 de maig a les 20:15h


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió extraordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 11 de maig de 2004, a les 20:15 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 1.- Elecció del/la President/a de la Corporació. Mataró, 30 d´abril de 2004. El president accidental Antoni Soy i Casals