Ordre del dia del Ple extraordinari que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el dimarts 11 de maig a les 20:00h


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió extraordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 11 de maig de 2004, a les 20:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 1.- Presa de possessió de la Sra. Pilar Ponsati i Castells com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme. 2.- Presa de possessió del Sr. Santiago Fontbona i Arbós com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme. Mataró, 30 d´abril de 2004. El president accidental Antoni Soy i Casals