Presentació dels recursos sobre diversitat i refugi al Maresme

 

El Consell Comarcal organitza una jornada per explicar als responsables polítics i tècnics dels ajuntaments del Maresme com accedir i quins beneficis aporten als municipis 3 recursos sobre diversitat i refugi. Concretament, es presentaran: el Servei de convivència, diversitat i participació ciutadana de la Diputació de Barcelona; els diferents vessants del Programa català de Refugi i el programa de refugi estatal a través de la visió i experiència de Creu Roja. Per assistir-hi cal inscripció prèvia a través d’ AQUEST FORMULARI

La Jornada, que es farà el dimecres 9 de maig a la Sala de Plens del Consell Comarcal abordarà pormenoritzadament aquests 3 programes:


1. Servei de convivència, diversitat i participació ciutadana de la Diputació de Barcelona: donar a conèixer els productes i serveis que oferim des del Servei, explicant els principals canvis en les polítiques de convivència, diversitat i drets civils, amb aquest esquema:

 Nous reptes, nou model de treball. Com treballem?

 Què oferim? Catàleg de Serveis: suport econòmic, suport tècnic i suport material.

 Formació.

 Generació de coneixement: grups de treball, guies, jornades.

 Orientacions i informació complementària.


2. Actualitat de funcionament del Programa Català de Refugi: Habitatge, Mentoria, Renda Garantida i el Programa d’Universitaris refugiats: Programa del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades, engegat per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania amb l’objectiu de reforçar les vies de col·laboració i treball comú entre les administracions i aconseguir una acollida equilibrada al conjunt del país.


3. El programa de refugi estatal a través de la visió i experiència de Creu Roja, que actualment està gestionant un centre d’acollida a Mataró, i que tractarà:

 Conceptes bàsics vinculats al refugi i la normativa reguladora – Procediment de Protecció Internacional.

 Contextualització del Programa d’atenció de persones refugiades de Creu Roja – Marc estatal d’atenció.

 Projecte d’acollida i integració per a sol·licitants i beneficiaris de Protecció Internacional (objectius, fases i model i metodologia).

 Programa “Itineraris d’inserció laboral per a la millora de la empleabilitat destinat a persones sol·licitants i/o beneficiaris de protecció internacional.


ORDRE DEL DIA DE LA JORNADA:


10:00h  Presentació de l’acte, a càrrec de Jordi Mir, conseller delegat de l’àrea de Benestar Social.

10:05h  Recursos oferts pel Servei de convivència, diversitat i participació ciutadana de la Diputació de Barcelona.

11:00h  Descans

11:30h  Actualitat del funcionament del Programa Català de Refugi.

12:45h  El programa de refugi estatal a través de la visió i experiència de Creu Roja.