Procediment per finalitzar els estudis de PQPI per als alumnes que no els van acabar

El Departament d’Ensenyament posa en marxa un procediment que permet que els alumnes que han cursat programes de qualificació professional inicial (PQPI), sense finalitzar-los, els puguin completar.

Consulteu la informació detallada, el període d’inscripció i requisits AQUÍ