Qui sóc i com sóc

Objectius:

Conèixer els trets propis que ens defineixen.

Conscienciar vers les pròpies capacitats i limitacions i conèixer quines són factibles de desenvolupament i canvi. Promoure l’actitud de respecte i tolerància cap als altres.

Promoure l’actitud de respecte i tolerància cap als altres.

Continguts:

Conèixer-se a sí mateix.

Capacitats i limitacions.

Sentiments.

Respecte als altres.

Material emprat:

“Comunicación intercultural” (Ruth Vilà, 2007).


Metodologia:

Pregunta oberta: “Ens coneixem?”

Pregunta del dinamitzador a alumnes en concret: “Qui ets?”

Reflexionar sobre qui som en realitat (molt més que un nom).

Dinàmica grupal: surt un alumne (es decideix prèviament qui amb la persona referent del grup) i la resta del grup opinen dient què no els agrada d’ell/a.

Preguntar a l’alumne escollit: “Com t’has sentit?”; “Coneixies aquestes coses que no agraden d’ell/a?”; “Creus que hi ha alguna cosa a modificar o corregir de la seva actitud amb els teus companys?”

Demanar a la resta del grup que opinin sobre el mateix alumne dient què els agrada d’ell/a.

Tornem a fer les mateixes preguntes que al punt 5.

Posar en comú aquesta experiència i parlar dels sentiments de l’alumne escollit per a la dinàmica.

Lectura per part de dos alumnes de la “Carta intercultural”, del llibre “Comunicación intercultural”.

Valorar les diferents maneres de veure, sentir i actuar.

Avaluació dels aprenentatges de les sessions passades a partir de preguntes obertes (“penso que …”).

Durada: 1 hora

Requisits:

  • Aula amb espai per fer les activitats.
  • Pissarra.