Recursos per a persones amb discapacitat

INSERTA: programa organitzat per la Fundació ONCE


PORTALENTO: Inscripció a la Borsa de treball adreçada a joves a l’atur d’entre 16 i 29 anys amb certificat de discapacitat del 33% o més o Incapacitat de la Seguretat Social