Reducció de l’atur a tots els sectors econòmics del Maresme

Dades positives. El mes d’abril ha deixat una reducció intermensual de l’atur al Maresme del 3,43%, un percentatge que s’amplia a gairebé el 8% en la comparativa interanual. El descens del nombre de persones inscrites a les oficines d’ocupació del Maresme com a aturades és general a tots els grups d’edat i extensible a tots els sectors econòmics.

Tal i com mostra el Report d’Atur elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el descens de la desocupació al Maresme ha estat superior als percentatges registrats a nivell provincial i català. Tot i això, la taxa d’atur registral maresmenca, que se situa en el 9,58%, continua sent superior a la provincial (9,11%) i a la catalana (8,90%).

A la comarca hi ha 20.853 persones en situació d’atur, el 57,6% de les quals són dones (12.020) el que suposa que el Maresme manté un elevat percentatge de feminització de la desocupació, igual que una important concentració en el grup de persones d’entre 55 i 64 anys que representen el 38,02% del total de persones que cerquen feina.

El descens de l’atur registrat el mes d’abril es reflecteix tant en dones com en homes, si bé és en aquests darrers on ha estat més intens. També s’ha distribuït entre tots els grups d’edat sent el grup de les persones més joves (de 16 a 24 anys) on ha repercutit més. Entre aquest col·lectiu la disminució intermensual ha estat del 13,80%.

La baixada de la desocupació també ha estat comuna a tots els sectors econòmics, sent l’agricultura on percentualment ha estat més intens (-11,40%)

A nivell local, les xifres d’atur només han repuntat en 4 dels 30 municipis maresmencs: El Masnou, Sant Pol de Mar, Teià i Tiana.

Podeu ampliar aquesta informació consultant el Report d’Atur del mes d’abril elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme: