Reforma de la La Llei d’autònoms (Llei 6/2017, 24 d’octubre)

La recent reforma de la Llei d’autònoms presenta novetats. Us en presentem les principals que entraran en vigor l’1 de gener de 2018.


Si teniu qualsevol consulta o voleu més informació, contacteu amb el Servei d’emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme:

A/e: emprenedoria@ccmaresme.cat 


Tel: 93 737 99 80 / 93 693 14 50

 
BONIFICACIONS en quotes a la Seguretat Social aplicables a treballadors/es per compte propi
Del mes 1 al mes 12: 50 euros mensuals
Del mes 13 al mes 18: 137 euros mensuals (50%)
Del mes 19 al mes 24: 192 euros mensuals (30%)
Si optem per una quota de cotització superior a la mínima, reducció del 80% sobre la quota per contingències comunes els primers 24 mesos
Es poden beneficiar els treballadors/es per compte propi o autònoms/es que causin alta inicial o que no hagin estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors.
 
Treballadors per compte propi MENORS DE 30 ANYS i treballadores per compte propi MENORS DE 35 ANYS

Bonificació addicional equivalent al 30% sobre la quota de contingències comunes, els 12 mesos següents a la finalització dels 24 mesos inicials de la bonificació descrita anteriorment. 


24 + 12 mesos de bonificació
 
Bonificació a treballadors/es per compte propi per CONCILIACIÓ DE LA VIDA PROFESSIONAL I FAMILIAR vinculada a la contractació

Bonificació del 100% de la quota d’autònoms per contingències comunes durant 12 mesos:  • Període descans maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o durant la lactància natural

  • Per tenir a càrrec seu menors de 12 anys.


Tarifa plana de 50 euros durant 12 mesos per a treballadores autònomes que hagin cessat l’activitat per maternitat, adopció, acolliment o tutela per cotitzar la base mínima. Si opten per una base superior tindran una reducció del 80%.
 
Bonificació per a la CONTRACTACIÓ DE FAMILIARS del treballador/a autònom

Bonificació del 100% durant 12 mesos sobre la quota empresarial per contingències comunes si:  • L’autònom/a contracta de manera indefinida com a treballador/a per compte d’altre al seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins a segon grau inclusivament


És necessari que el treballador/a autònom/a no hagi acomiadat de forma improcedent durant els 12 mesos anteriors a la signatura del contracte que dóna dret a la bonificació prevista.