Requisits per a la utilització del servei de traducció per a persones nouvingudes

Es poden sol.licitar un màxim de tres traduccions per any i usuari en cada àmbit

 

 

 

 

 

Els usuaris no han de saber ni català ni castellà i ha de fer com a màxim dos anys que resideixen a Catalunya o a l’Estat Espanyol

 

La sol·licitud s’ha de tramitar mitjançant el formulari de sol·licitud, com a mínim amb 5 dies d’antelació

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD
Si es requerís la necessitat d’utilitzar aquest servei havent esgotat el màxim de tres traduccions per any i usuairi i/o que faci més de dos anys que resdeixen a Catalunya o a l’Estat Espanyol, caldrà presentar en el moment de la sol·licitud un informe que motivi aquesta necessitat

Model per sol·licitar el servei un cop exhaurits els 3 serveis per usuari

 

 Model per sol·licitar el servei des d’EDUCACÓ un cop exhaurits els 3 serveis per usuari

 

Model per sol·licitar el servei per part d’usuaris que fa més de dos anys que resideixen a Catalunya o a l’Estat

 

 Model per sol·licitar el servei a EDUCACIÓ per part d’usuaris que resideixen a Catalunya des de fa més de 2 anys