S’aprova el pressupost 2019 del Consell Comarcal del Maresme amb un increment del 5,71%

 

El Ple del Consell Comarcal del Maresme va aprovar ahir el pressupost 2019 de la corporació. Es tracta d’un pressupost continuïsta pel que fa a la filosofia de treball, però novedós per la incorporació de nous serveis de suport als ajuntaments en temes de col·labaoració administrativa, d’inspecció i de control. El pressupost puja a 40.433.616 euros, augmentant un 5,71% respecte al de 2018. Els comptes van rebre el suport dels dos partits en el Govern (CiU i PSC), del PP i del conseller no adscrit; ICV, CUP i C’s es van abstenir i ERC hi va votar en contra.

El principal cavall de batalla en el Ple va ser el canvi d’orientació pel que fa als ingressos. Els consells comarcals són unes administracions orientades a mancomunar serveis en benefici dels municipis que, per les seves dimensions o capacitats, no poden prestar. Aquests serveis tenen dues tipologies, uns delegats expressament per la Generalitat i altres per petició expressa dels ajuntaments.

Alguns d’aquests serveis pateixen una deficient dotació pressupostària ja que, fins el dia d’avui, tant sols es contemplaven els costos directes dels mateixos. Fins ara, el Consell Comarcal del Maresme ha equilibrat els pressupostos cobrint els dèficits dels serveis més infrafinançats amb el superàvit d’altres que tenen una millor dotació econòmica, una situació “injusta” en paraules del Vicepresident 1er Joaquim Arnó tota vegada que impedeix el creixement, la millora i la reinversió en el territori principalment en matèria de medi ambient. Per subsanar-ho, el pressupost 2019 parteix de la base que cada servei ha de ser autosufient i que, mentre es negocia amb la Generalitat una millor dotació del Fons de Cooperació Local, siguin els ajuntaments els que cobreixin el cost real dels serveis que reben per part del Consell Comarcal, imputant els costos indirectes que fins ara no es tenien en compte. Aquesta quantitat puja a 431.175 euros i es reparteix entre els 30 municipis en funció de la seva població i del nombre de serveis que reben.

Aquesta nova filosofia pressupostària no és compartida per tots els grups comarcals. Sí que hi ha consens en la necessitat de reclamar a la Generalitat que doti els consells comarcals dels recursos suficients per desenvolupar la seva tasca diària. 

El pressupost comarcal, aprovat ahir amb 18 vots a favor (CiU, PSC, PP i el conseller no adscrit), 7 en contra (ERC) i 6 abstencions (ICV, CUP i C’s), ascendeix a 40.433.616 euros, una quantitat que supera en un 5,71% els comptes de 2018. 

El Consell Comarcal del Maresme afronta el 2019 mantenint les 3 línies estratègiques apuntades en exercicis anteriors: el benestar de les persones a partir de la lluita contra la pobresa, l’adaptació del territori a la mitigació i adaptació als efectes del canvi climàtic i la millora de la relació de la població amb l’administració amb l’implementació de l’administració electrònica. Unes línies, d’altra banda que sintonitzen amb els objectius aprovats per la Comissió Europea per garantir un desenvolupament sostenible. A més, al llarg de 2019, el Consell Comarcal aprovarà els seus compromisos en Resposabilitat Social Corporativa (RSC).

Pel que fa a actuacions concretes, destaca la posada en marxa de 4 oficines que ajudaran els ajuntaments a la descongestió municipal dels serveis purament administratius. Aquestes seran:

  • Oficina comarcal de selecció de personal: estaviarà als ajuntaments els processos de selecció de personal  
  • Oficina comarcal de contractació administrativa: donarà suport als ajuntaments en el compliment de les obligacions cada vegada més feixugues de la nova llei de contracte del sector públic
  • Oficina comarcal d’inspecció de serveis: permetrà als ajuntaments fer un seguiment i control dels serveis públics
  • Oficina de control i seguiment dels habitatges d’ús turístic: ajudarà els municipis a identificar i controlar els habitatges d’ús turístic

En la següent infografia podeu veure les dades més destacades del pressupost 2019 del Consell Comarcal del Maresme. També el podeu consultar en versió PDF