Salut recorda que seguim en emergència i adverteix que la segona onada de la COVID-19 es pot avançar

L’assistència primària s’està reorganitzant i “reinventant” en aquesta fase de represa per garantir el servei assistencial a la població, detectar nous casos COVID i fer-ne el seguiment. Sense oblidar el necessari blindatge del sistema assistencial davant la previsible “segona onada” que aquesta tardor conviurà amb els virus que habitualment s’activen després de l’estiu.

La reestructuració i les noves funcions dels serveis assistencials en aquesta fase de represa s’han explicat a la reunió que han mantingut aquest matí les alcaldies dels municipis del Maresme que formen part de la Regió Sanitària de Barcelona (RSB) amb la gerent, Anna Aran; el delegat del Govern a la província de Barcelona, Juli Fernández, i la directora executiva del sector sanitari del Barcelonès Nord-Maresme, Anna Puente.

El missatge ha estat contundent: Cal no relaxar-se. Seguim en fase d’emergència i els indicis apunten que la “segona onada” COVID-19 es pot avançar. Es necessari, doncs, extremar totes les mesures de prevenció: ús correcte de mascareta, distància social i higiene de mans. Uns hàbits que hauriem d’incorporar també a les trobades amb familiars i amics encara que es produeixin en espais privats.

Per fer front a la nova situació, s’estan reestructurant i reforçant els serveis d’atenció primària que són els encarregats de dur a terme la detecció de casos i fer el seguiment dels contactes per trencar el més ràpid possible les cadenes de transmissió.

Cada dia es realitzen entre 300 i 350 PCR a l’Àmbit Metropolità Nord de la Regió Sanitària de Barcelona, amb una incidència de 10 positius. No és un percentatge elevat, però preocupa l’increment de contagis i la protecció, especialment, de les persones més vulnerables al virus.

El col·lectiu entre el qual s’està detectant una incidència major és el de la població jove, una tendència a l’alça que preocupa especialment per l’eventualitat de nous brots. Davant d’això, Sanitat insisteix en la necessitat de mantenir una correcta higiene de mans, ús de mascaretes, distància d’1,5 metres, intentar socialitzar en un grup el més estable possible, evitant aglomeracions, escollir activitats a l’aire lliure o en llocs ben ventilats on la capacitat de transmissió del virus decau i responsabilitat i vigilància dels propis símptomes trucant al 061 en el moment que es detecti una simptomatologia compatible amb un quadre d’infecció.