Setmana formativa i d’interacció empresarial del Maresme, les càpsules imprescindibles per al model de negoci actual

Estem immersos en el món digital i els negocis que no facin una aposta clara per aquest nou model social i econòmic ho tindran més difícil per subsistir. Per això, el Consell Comarcal organitza la Setmana formativa i d’interacció empresarial del Maresme amb càpsules formatives per ajudar les persones emprenedores a incorporar el sistema digital en el seu model de negoci.

Com vendre online, publicitar-se per internet, com utilitzar les xarxes socials per trobar clients…són algunes de les càpsules que s’ofereixen en aquesta edició que es farà, en format online, del 21 al 25 de novembre. També hi haurà formacions específiques sobre fiscalitat i subvencions.

La Setmana formativa i d’interacció empresarial del Maresme tancarà el divendres 25 de novembre amb una sessió presencial que es farà al Club Nàutic El Balís (Sant Andreu de Llavaneres) en el decurs de la qual es presentaran tres casos d’èxit i es farà un Networking que ajudi les persones assistents a ampliar els seus contactes professionals.

PROGRAMA

DILLUNS, 21 DE NOVEMBRE

9:30h – 11:30h

Linkedin com a eina per trobar i contactar amb clients

A càrrec d’ Andoni Rodríguez

Sessió online


12:30h – 14:30h

La factura electgrònica: t’ensenyem pas a pas com fer l’enviament

A càrrec de Yolanda Presa

Sessió onine

DIMARTS, 22 DE NOVEMBRE

9:30h – 11:30h

Com crear equips d’alt rendiment

A càrrec de Jaume Martí (empresa 6tema)

Sessió online


12:30h – 14:30h

Conèixer el teu client és imprescindible per fer estratègia

A càrrec de Ricard Planas (Exitproduct)

Sessió online

DIMECRES, 23 DE NOVEMBRE

9:30h – 11:30h

Com fer una campanya publicitària per internet

A càrrec de Georgina Dalmau ( Milimetricmkt )

Sessió online


12:30h – 14:30h

Kit bàsic màrqueting digital

A càrrec de Noemí López (Misterads)

Sessió online

DIJOUS 24 DE NOVEMBRE

9.30h – 11:30h

Principals novetats fiscals d’empreses i autònoms 2023

A càrrec de Jaume Casas Rios i Oriol Lázaro Matas (Tarinas Law & Economy)

Sessió online


12:00h – 14:00h

L’actualitat en subvencions per empreses

A càrrec de personal tècnic del Consell Comarcal del Maresme

Sessió online

DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE

9.30h – 11:30h

Conferències empresarials

Experiència de tres casos d’èxit

Sessió presencial al Club Nàutic El Balís (Sant Andreu de Llavaneres)


12:00h – 14:00h

NETWORKING PER A EMPRESES I ENTITATS

Sessió presencial al Club Nàutic El Balís (Sant Andreu de Llavaneres)


INSCRIPCIONS

Dades laborals i de formació

Dades de l'empresa

Empleneu aquest apartat si teniu constituïda una empresa o esteu en procés

INSCRIPCIÓ

Com us heu assabentat d'aquest curs?

Clàusula de tractament de les dades personals i d’ús d’imatge

En compliment del què disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que el Consell Comarcal del Maresme, per a portar a terme aquesta formació haurà d’efectuar fotografies o captures de pantalla durant la connexió online on poden ser identificables amb la finalitat de poder justificar la realització d’aquesta activitat formativa a fi i efecte d’obtenir subvencions por part d’organismes públics. Així mateix, es tractaran les seves dades personals (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon) per a oferir el servei de formació amb finalitzats organitzatives i administratives. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la què s’han obtingut i sempre que no exerceixi el dret que els empara. No es comunicaran a tercers, exceptuant por obligació legal o a fi i efecte de justificar i obtenir subvencions per a la realització de l’activitat formativa, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una cop les dades personals incloses les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents. Així mateix, els informem que tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Consell Comarcal del Maresme amb seu a Mataró, Plaça de Miquel Biada, núm. 1, correu electrònic maresme@ccmaresme.cat juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que volen exercir. Tenen dret a retirar el consentiment cedit en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es). Amb la signatura del present document, el sota signant es considera informat i atorga el seu consentiment per a el tractament mencionat. Nom i cognoms participant: DNI: Signatura Data