26.07.2017Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Benestar Social
Servei d'atenció a les dependències

RESPONSABLE TÈCNICA: Teresa Fernández
CONTACTE:Tel.: 93 741 16 10 (ext. 501)    
                          Fax: 93 757 21 12
          A/e: teresa.fernandez@ccmaresme.cat

OBJECTIUS


Crear un model territorial d'atenció a les dependències dintre del marc del Maresme Inclusiu del Pla Estratègic Maresme 2015, tot donant suport als ajuntaments i als seus serveis socials en la implantació de la LAPA (llei 39 de 2006 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència)

USUARIS


Els serveis socials dels ajuntaments del Maresme

FUNCIONAMENT


El Servei Comarcal d'atenció a les Dependències té dues línies d'actuació:

 • Directe sobre la dependència
  • Suport directe en l´elaboració de PIAS(plans individuals d´atenció). UNA TREBALLADORA SOCIAL, es desplaça als municipis de l´àrea bàsica de serveis socials: als centres residencials de gent gran i als serveis socials per elaborar conjuntament amb la persona sol·licitant o la seva família el PIA. Així mateix es gestiona la tramesa i control de sol·licituds, acords de PIA signats, documentació complementària i incidències entre l´àrea bàsica comarcal i PRODEP.
  • Ubicació a la seu del Consell Comarcal de la referent de PRODEP per a que validi els PIAS, assessori i formi els/les professionals dels SSB.
  • Difusió i informació sobre la llei de la dependència a través del butlletí digital que dóna resposta als dubtes i les preguntes més freqüents
  • Espai de consulta per a professionals dels SSB (en procés de creació)
  • Prestació del servei d´atenció domiciliària en aquells municipis que deleguin la competència al Consell Comarcal del Maresme.
 • Millora continuada de l'atenció domiciliària al Maresme
Oferta de formació promoguda pel Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12