03.04.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Benestar Social
Atenció a les persones amb dependència
atenció a la dependència

CONTACTE:    Tel.:  93 741 16 16 (ext.211)         Fax: 93 757 21 12

 A/e: dependencia@ccmaresme.cat


HORARI: Dilluns, Dimecres, Dijous i Divendres, de 9:00 a 14:30h.

               Dimarts, de 9.00 – 14.30h i de 16.30 - 18.30h.


Aquest Servei dóna suport directe als EDAS amb un equip de professionals, treballadors/es experts en el desplegament de la Llei de Dependència. Son usuaris d'aquest servei els serveis socials dels ajuntaments, els centres residencials de gent gran i altres serveis especialitzats.

El Servei realitza les següents tasques:

ticValidació, verificació, realització, tramitació i seguiment de PIAS (plans individuals d'atenció)
ticFormació, assessorament i treball coordinat amb els EBAS de la comarca
ticResolució d'incidències
ticParticipació en el grup motor d'elaboració del protocol d'abordatge del maltractament de gent gran
ticSeguiment de la implantació del protocol de seguiment de PIA
ticInformació, assessorament i orientació a les persones dependents i als seus familiars
ticInformació, assessorament i coordinació amb els/les treballadores socials de les residències de gent gran i altres serveis especialitzats
ticInformació, assessorament i coordinació amb els/les Treballadores dels EBAS
ticSeguiment del Programa informàtic de gestió d'expedients JAVAJAN
ticTramesa i control de sol·licituds, acords PIA signats, documentació complementària i incidències entre l'àrea bàsica i el Departament de Benestar Social i Família
persones grans
infància i adolescència
baner documents de treball Serveis Socials bàsics
Protocol de protecció a les treballadores i treballadors de serveis socials davant de possibles agressions de persones usuàries
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12