31.03.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Benestar Social
Servei de suport als serveis socials bàsics
serveis socials

RESPONSABLE: Assumpta Cabrera


CONTACTE:Tel.: 93 741 16 16 (extensió 206)            Fax: 93 757 21 12
A/e: assumpta.cabrera@ccmaresme.cat     


HORARI: a convenir

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris en els àmbits familiar i social. Tenen l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d'exclusió.

Des del Consell Comarcal del Maresme es vetlla pel compliment de la normativa igent en matèria de serveis socials (Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials i la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència) i el desplegament d'ambdues en els municipis que conformen l'àrea bàsica comarcal (municipis de menys de 20.000 habitants).

suport als municipis
ticInformació sobre legislació i normativa
ticAssessorament per a contractació de professionals
ticAssessorament per a la recollida de dades tècniques i justificació de l'activitat realitzada
ticAssessorament i suport en la intervenció social
ticProgramació de la formació continuada per a coordinadors i professionals dels EBAS
ticSuport en la gestió, organització i finançament dels serveis socials bàsics
ticPlanificació i promoció de diverses actuacions o serveis (Consell de serveis socials, programa bon tracte....)
ticFormació i coordinació de les treballadores familiars dels ajuntaments
ticSuport al treball en xarxa de grups de treball tècnic
prestació directa de serveis

El Consell Comarcal del Maresme presta els serveis socials bàsics en aquelles municipis que ens deleguen la competència. 

A més, prestem els següents serveis en matèria de dependència:

atenció a les persones amb dependènciaatenció domiciliària
persones grans
infància i adolescència
baner documents de treball Serveis Socials bàsics
Protocol de protecció a les treballadores i treballadors de serveis socials davant de possibles agressions de persones usuàries
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12