19.10.2017Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Medi Ambient
Servei de control ambiental


CONTACTE:Tel.: 93 741 16 14     
                          Fax: 93 757 21 12
           
HORARI: Dilluns, Dimecres, Dijous i Divendres, de 9:00 a 14:30h.
Dimarts, de 9.00 – 14.30h i de 16.30 - 18.30h.

 

OBJECTIUS


Millorar la qualitat de vida dels ciutadans tot reduint, mitjançant controls i inspeccions a les empreses, l'impacte i l'afectació que la contaminació atmosfèrica i acústica pot tenir en la salut de les persones. Els controls i les inspeccions s'efectuen en totes les empreses de la comarca que potencialment poden provocar brots de contaminació.

USUARIS


Tots els ajuntaments de la comarca

FUNCIONAMENT


Es fa un control sistemàtic de totes les empreses i industries de la comarca per evitar que generin contaminació atmosfèrica i acústica i s'elaboren informes tècnics específics sobre aquesta matèria. A més de les inspeccions que es fan d'ofici, a petició dels ajuntaments també s'inspeccionen altres activitats econòmiques i privades. El servei també elabora mapes acústics de la comarca i presta assistència tècnica als ajuntaments sobre temes de control ambiental.

ORIGEN


Consell Comarcal del Maresme.

EL TEMPS
NORMATIVA
REGLAMENT
Eficiència energètica
contaminació acústica
control ambiental
educació ambiental
el cicle de l'aigua
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12