15.02.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Documentació que cal presentar al Consell Comarcal del Maresme per a la sol•licitud d´un permís d´abocament amb excepció dels límits d´abocament/PRC.Medi AmbientServei de control d'abocaments d'aigües residuals

Documentació que cal presentar al Consell Comarcal del Maresme per a la sol•licitud d’un permís d’abocament amb excepció dels límits d’abocament/PRC

1. Qüestionari tècnic que rebrà per correu electrònic en format PDF un cop hagi complimentat el formulari de permís d’abocament amb excepció dels límits d’abocament.

2. En cas que estigui previst  realitzar modificacions en les instal•lacions, processos o sistemes de depuració de les aigües residuals caldrà presentar amb detall les modificacions previstes i el calendari d’execució.

3. Analítica actualitzada i representativa dels abocaments. La mostra haurà de ser RECOLLIDA i l’analítica REALITZADA per un establiment tècnic auxiliar reconegut per l’Agència Catalana de l’Aigua. Els paràmetres que s’han d’analitzar són: DQOnd mg/L, MES mg/L, SOL /Conductivitat a 25oC ms/cm, MATÈRIES INHIBIDORES Equitox/m3 , pH, Nitrogen orgànic i Amoniacal mg/L, Fòsfor total mg/L. i els propis de l'activitat . A l’analítica haurà de constar el punt on s’ha agafat la mostra.  En cas que el Consell Comarcal del Maresme hagi fet inspecció recent amb presa de mostres es podrà adjuntar aquesta analítica.

4. Qüestionari tècnic per a la sol•licitud del permís d’abocament i documentació complementaria que s’indica dins la sol•licitud de permís d’abocament. Per obtenir aquest qüestionari tècnic caldrà complimentar el formulari de permís d’abocament.  En cas que ja hagi estat presentat amb anterioritat caldrà indicar la data i el número del registre d’entrada.

 
EL TEMPS
NORMATIVA
REGLAMENT
Eficiència energètica
contaminació acústica
control ambiental
educació ambiental
el cicle de l'aigua
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12