19.11.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Servei de control d'abocaments d'aigües residualsMedi AmbientServei de control d'abocaments d'aigües residuals

Control d'abocaments d'aigües residuals     

El Consell Comarcal del Maresme va posar en marxa el Servei de control d'abocaments d'aigües residuals industrials el 1999 com a eina clau per millorar la qualitat ambiental del territori.

L'aplicació d'aquest servei comporta l'establiment d'un estricte control dels abocaments d'aigües residuals efectuats als sistemes de sanejament comarcals, tant des de les xarxes de clavegueram i col·lectors municipals com des de les instal·lacions pròpies de les empreses o polígons industrials. Aquest servei té competència en tots els municipis de la comarca exceptuant Montgat i Tiana.

L'objectiu principal és el de vetllar per una bona qualitat de les aigües residuals i minimitzar la càrrega contaminant a l'entrada de les depuradores comarcals, i així garantir un òptim tractament de les aigües residuals a les depuradores comarcals i un correcte abocament al medi marí o a les rieres; per tot això, cal evitar episodis de contaminació i sensibilitzar el teixit industrial de què tots els abocaments que efectuïn en els sistemes de sanejament comarcal s'ajustin a la normativa.

El marc legal és el Reglament Regulador d'Abocaments d'Aigües Residuals de la Comarca del Maresme (BOPB núm. 187, de 5 d'agost de 2004)

El servei té entre les seves funcions:

Autoritzar a les empreses per abocar les seves aigües residuals industrials a qualsevol clavegueram municipal que vagi a parar als sistemes de sanejament comarcals.Concedir els permisos d'abocament a termini, condicionats al compliment d'un programa de reducció de la contaminacióRealitzar inspeccions a totes aquelles empreses o instal·lacions que utilitzen aigua per a ús industrial, amb potestat sancionadora
 
EL TEMPS
NORMATIVA
REGLAMENT
Eficiència energètica
contaminació acústica
control ambiental
educació ambiental
el cicle de l'aigua
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12