19.11.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Agčncia Comarcal de l'EnergiaMedi AmbientAgčncia Comarcal de l'Energia (ACE)
L´Agčncia Comarcal de l´Energia (ACE) té com a objectiu principal promocionar l´eficičncia energčtica i l´ús de les energies renovables als ajuntaments de la comarca i a la població en general.

Un dels eixos fonamentals de la nostra actuació és ajudar a incrementar la capacitat de gestió dels ajuntaments sobre el seu consum energčtic per tal de definir estratčgies locals per a la prevenció, mitigació i adaptació al canvi climŕtic.

La prevenció del canvi climŕtic a nivell local la centrem en cinc punts fonamentals:

  • Estalvi energčtic
  • Ús mes eficient de l´energia que es consumeix
  • Increment del pes de les energies renovables
  • Integració de les actuacions per millorar la mobilitat
  • Utilització de mecanismes per a la neutralització de CO2

El servei realitza estudis energčtics per optimitzar la utilització dels recursos energčtics tant a nivell local com comarcal. Dissenya i executa per encŕrrec dels ajuntaments projectes que prioritzin l'eficičncia energčtica, i coordina la sol·licitud de subvencions en matčria d'aprofitament i estalvi energčtic, tant sigui a nivell municipal com supramunicipal o de ciutadans a títol privat.

Promou l'adopció de sistemes de gestió energčtica informatitzada als ajuntaments i presta assistčncia tčcnica en matčria d'energia, fomentant activament la utilització de les energies renovables en totes les poblacions de la comarca.

Tots els ajuntaments de la comarca i persones particulars interessades en aquestes temŕtiques poden ser usuaris de l'ACE 
EL TEMPS
NORMATIVA
REGLAMENT
Eficičncia energčtica
contaminació acústica
control ambiental
educació ambiental
el cicle de l'aigua
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12