Consel Comarcal del Maresme
Programa de reducció de la contaminació

Qué és el Progrma de Reducció de la Contaminació?

CLIQUEU AQUÍ

Per a la sol·licitud d'un Permís d'abocament amb excepció dels límits d'abocament / PRC, cal:

documentació que cal presentartramitació