19.02.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Canals de tramitació del Programa de Reducció de la Contaminació PAB / PRCMedi AmbientServei de control d'abocaments d'aigües residuals

PRESENCIALMENT:

Cal presentar:

  • Qüestionari tècnic - Permís d'abocament amb excepció de límits (signat i segellat per l'empresa). El rebreu per correu electrònic despés d'haver complimentar el formulari de permís d'abocament amb excepció de límits que tobareu CLICANT AQUÍ
  • Documentació adjunta. CLIQUEU AQUÍ

Al Registre General del Consell Comarcal del Maresme:

Plaça Miquel Biada, 1 de Mataró

Tel. 93 741 16 16

Fax. 93 757 21 12

Consulteu l'horari, CLICANT AQUÍ


TELEMÀTICAMENT:

La tramitació telemàtica només es pot realitzar si es disposa d'un certificat digital. Podeu tramitar-ho des de la Seu electrònica del Consell Comarcal. Per fer-ho, només heu de CLICAR AQUÍ

Cal adjuntar:

  • Qüestionari tècnic - Permís d'abocament amb excepció de límits (signat i segellat per l'empresa). El rebreu per correu electrònic despés d'haver complimentar el formulari de permís d'abocament amb excepció de límits que tobareu CLICANT AQUÍ
  • Documentació adjunta escanejada. CLIQUEU AQUÍCondicions d'acceptació de la notificació electrònica dels actes associats a un procediment

Aquest consentiment comporta que s'accepten plenament i sense reserves per part de l'usuari les condicions d'utilització del servei de notificacions electròniques.

Rebrà un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de noves notificacions, per correu electrònic o missatge curt a la bústia o telèfon indicats a l'apartat de dades del representant de l'empresa.

Des del moment del dipòsit de la notificació disposa de 10 dies per a la seva visualització o rebuig. Si transcorregut el termini de 10 dies no ha accedit a l'adreça electònica o hi ha accedit però no ha visualitzat la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada. Des del moment en què s'accedeix al contingut de la notificació s'entén que aquesta ha estat practicada.

En virtut del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que en omplir aquesta sol·licitud les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat del Consell Comarcal del Maresme, amb la finalitat de prestar-vos els seerveis sol·licitats. Així mateix, us informem de la possibilitat d'exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal mitjançant un correu electrònic dirigit a registre@ccmaresme.cat, o bé mitjançant un escrit dirigit al Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró).

 
EL TEMPS
NORMATIVA
REGLAMENT
Eficiència energètica
contaminació acústica
control ambiental
educació ambiental
el cicle de l'aigua
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12