Consel Comarcal del Maresme
Inscripcions obertes -Útil,consultoria i formació
 • Objectius
  Oferir eines pràctiques i útils als mestres/professors per implantar el coaching amb l'alumnat.
 • Contingut
  2 sessions pràctiques + seguiment on line entre sessions.
 • Referència
  CoachingeducatiuÚtil/2017
 • Públic
  Mestres/professors de centres educatius reglats i centres de formació no reglada
 • Modalitat
  Presencial i on line els seguiment personal.
 • Dates:
  A determinar.
 • Horari
  A determinar.
 • Hores
  4
 • Lloc
  A determinar
 • A determinar
 • Dates d'inscripció
  19 de desembre de 2016
 • Data fi d'inscripció: 
  18 de desembre de 2017
 • Nombre de places
  Recomanable a partir de 4 persones
 • Requisits d'accés
  Trobar-se en l'exercici de la professió.
 • Com s'ha de fer la inscripció

  Podeu consultar a l'empresa:
  610 07 57 09
  albert@utilapd.com
  www.utilapd.com

 • Cost
  350€
 • Forma de pagament
  A determinar.
 • Entitat que realitza la formació
  Albert Lacruz Bassols / Sergi Sánchez Guirao / Albert Soler Arpa  Llarga trajectòria formativa i experiència laboral en el sector
 • Contacte

  Podeu consultar a l'empresa:
  610 07 57 09
  albert@utilapd.com
  www.utilapd.com

 • Organitzen i col·laboren:
  Maresme Capacita- Útil, consultoria i formació.
Informació publicada el 19 de desembre de 2016