Buscadorjove Consel Comarcal del Maresme
CCMCCM - JoventutJoventutCCM - Joventut - Servei comarcal de joventutServei comarcal de joventutCCM - Joventut - Servei comarcal de joventut - Garantia JuvenilGarantia JuvenilCCM - Joventut - Servei comarcal de joventut - Garantia Juvenil - Cartera de Serveis Genèrics de Garantia JuvenilCartera de Serveis Genèrics de Garantia Juvenil

Aquesta és la informació genèrica dels programes que ofereix la Garantia Juvenil arreu del territori. És el que anomenem Cartera de Serveis de la Garantia Juvenil. Està previst que anualment el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) convoqui les corresponents subvencions perquè diferents entitats i institucions puguin dur a terme els programes de la Cartera de Serveis.

Si t'interessa algun dels programes en concret, no esperis a que surti la convocatòria, pots contactar amb la impulsora de la Garantia Juvenil i t'informarà dels requisits de participació i del funcionament per cadascun d'ells.