Consel Comarcal del Maresme

0. Aprovació, si s´escau, de l'esborrany de l'Acta de la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes de 4 d´octubre de 2016.

1. Emissió d´informe, si escau, de l´aprovació, modificació i derogació de diverses Ordenances Fiscals i Preus públics del Consell Comarcal del Maresme.

2. Presentació del Pressupost de la Corporació corresponent a l´anualitat 2017, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació

3. Exposició del seguiment del projecte “Borsa Comarcal de Personal”.

4. Exposició de l´obligació de l´administració de monitoritzar els abocaments d´aigües residuals de la xarxa de clavegueram.

5. Intervenció del Conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble. Sr. Josep Rull i Andreu sobre diferents temes del Departament de Territori i Sostenibilitat.

6. Intervenció del Conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble. Sr. Josep Rull i Andreu sobre els desperfectes al Maresme ocasionats pels aiguats del mes d´octubre.

7. Intervenció de la Presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès sobre els desperfectes al Maresme ocasionats pels aiguats de l´octubre.

8. Presentació del Pla de Mobilitat del Maresme a càrrec del Secretari d´Infraestructures i Mobilitat, Sr. Ricard Font i Hereu. 9. Informes, precs i preguntes.

Informació publicada el 9 de desembre de 2016