Consel Comarcal del Maresme

capçalera ocupacions

en 3 minuts
tic1Introducció i justificació
tic1Metodologia
tic1Els contractes amb lloc de treball al Maresme l’any 2016
El Maresme
tic11-Ocupacions primàries amb més contractes al Maresme
tic12-Quines ocupacions han contractat dones i homes?
tic22.1- Dones
tic22.2- Homes
tic13-Col·lectius d’atenció especial: joves 16-29 anys i majors de 45 anys
tic23.1- Joves
tic23.2- Persones més grans de 45 anys
tic14-Contractació per subgrups sectorials
tic24.1- Descomposició dels subgrups sectorials: activitats econòmiques que els composen i ocupacions amb més contractes.

tic2 Agroindústria

tic2 Extractives
tic2 Tèxtil-Confecció
tic2 Química
tic2 Metall
tic2 Automoció
tic2 Fusta i moble
tic2 Altres manufactures
tic2 Energia, aigua i residus
tic2 Construcció i immobiliàries
tic2 Comerç
tic2 Hostaleria i turisme
tic2 Logística
tic2 TIC
tic2 Serveis financers
tic2 Serveis a les empreses
tic2 Administració pública
tic2 Educació i recerca
tic2 Salut
tic2 Serveis Socials
tic2 Edició, cultura i lleure
l'Alt Maresme
tic1Ocupacions primàries amb més contractes a l’Alt Maresme
tic16-Dones i homes: en quines ocupacions són contractats?
tic26.1 Dones
tic26.2 Homes
tic17-Col·lectius d’atenció especial: persones joves i persones majors de 45 anys
tic27.1 Joves
tic27.2 Persones de més de 45 anys
tic18-Contractes per subgrups sectorials
El Baix Maresme
tic19- Ocupacions primàries amb més contractes al Baix Maresme
tic110- Dones i homes: en quines ocupacions són contractats?
tic210.1 Dones
tic210.2 Homes
tic111-Col·lectius d’atenció especial: persones joves i persones majors de 45 anys
tic211.1 Joves
tic211.2 Persones de més de 45 anys
tic112-Contractes per subgrups sectorials
Maresme Central
Arxiu extern13-Ocupacions primàries amb més contractes al Maresme Centre
Arxiu extern14-Dones i homes: en quines ocupacions són contractats?
tic214.1 Dones
tic214.2 Homes
Arxiu extern15-Col·lectiu d’atenció especial: persones joves i persones majors de 45 anys
tic215.1 Joves
tic215.2 Persones de més de 45 anys
Arxiu extern16-Contractes per subgrups sectorials
tic 3Reflexions finals

contractes per ocupacions