SIAD Consel Comarcal del Maresme
CCMCCM - Benestar SocialBenestar SocialCCM - Benestar Social - Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)CCM - Benestar Social - Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD) - Formació Maresme CapacitaFormació Maresme Capacita
 • Objectius

  curs: fiscalitat per a entitats

  Conèixer la normativa relativa a les obligacions fiscals
  • Entendre conceptes clau com ara el d´activitat econòmica.
  • Col·laborar a la millora de la gestió econòmica de l´entitat.

 • Contingut

  Teòrics
  • El Codi d´Identificació Censal (CIF o NIF) i la Declaració
  Censal.
  • Impost d´activitat econòmiques (IAE),
  • L´Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
  • L´impost sobre Societats (IS).
  • L´impost de la renda de les persones físiques (IRPF)
  • La declaració d´operacions amb tercers (model 347)
  • Donatius i mecenatge.
  • Certificat digital I altres obligacions
  • Actualitat I novetats en matèria fiscal.
  Pràctics
  • Casos pràctics: es treballaran exemples del càlcul de la
  prorrata de l´IVA I de l´impost de societats

 • Referència
  Curs Fiscalitat per a entitats/2018
 • Públic
  Entitats sense ànim de lucre de la comarca del Maresme
 • Modalitat
  Presencial
 • Dates:
  13 de març de 2018
 • Horari
  Dimarts 17:30 a 20:30
 • Hores
  3 hores
 • Lloc
  Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme. Plaça Miquel Biada, 1
 • Mataró
 • Dates d'inscripció
  8 de febrer de 2018
 • Data fi d'inscripció: 
  9 de març de 2018
 • Nombre de places
  30
 • Requisits d'accés
  Pertànyer a una associació/entitat del Maresme
 • Com s'ha de fer la inscripció
 • Cost
  Gratuït
Informació publicada el 7 de febrer de 2018