17.08.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
SIADSIAD Maresme - Servei d'informació i atenció a les dones
Destaquem
visibilitza't, espai d'entrevistes a dones
rebre informació del siad
realitat de les dones del Maresme
pla d'igualtat de gènere al Maresme
memòria d'igualtat
llei igualtat
eines per a la prevenció de les violències masclistes amb joves
diagnosi entitats
guia d'escriptores del Maresme
guia d'entitats
microcrèdits per a dones
punt lila
Formació Maresme Capacita
Curs: La salut laboral de la dona des d'una perspectiva de gènere
 • Objectius
  Oferir una visió general sobre els riscos laborals des d'una perspectiva de gènere, tot desenvolupant el marc normatiu que permet intervenir sobre els mateixos.
 • Contingut

  L´activitat formativa inclou els següents continguts:

  I.- Breu descripció des d'una perspectiva de gènere de l´evolució històrica de la normativa sobre prevenció de riscos laborals fins a l´entrada en vigor de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals. 
  II.- Caracterització general de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals
  III.- Fonamentació jurídica de la necessitat d´incorporar la perspectiva de gènere en el model de intervenció regulat a la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.
  IV.- Marc legal i reglamentari concret en el que es fonamenten les experiències d´intervenció en els centres de treball respecte a la salut laboral de la dona des d'una perspectiva de gènere.
  V.- Anàlisis dels diferents riscos laborals des d'una perspectiva de gènere (riscos físics, químics, biològics, ergonòmics i psicosocials).
  VI.- La protecció de la fertilitat humana i la maternitat a la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.
  VII.-El tractament de l´assetjament per raó de gènere i assetjament sexual com a riscos laborals.
  VIII.- Responsabilitat social empresarial en matèria de salut laboral des d'una perspectiva de gènere.

 • Públic
  Personal del Consell Comarcal del Maresme i tècnics d'igualtat dels municipis de la comarca
 • Modalitat
  presencial
 • Dates:
  31.5.2018
 • Horari
  De 10 a 12 hores
 • Hores
  2 hores
 • Lloc
  Consell Comarcal del Maresme
  Pl. Miquel Biada, 1
  08301- Mataró
 • Mataró
 • Requisits d'accés
  Tècnics d'igualtat dels municipis de la comarca i plantilla del consell comarcal del maresme, prèvia inscripció.
 • Com s'ha de fer la inscripció
 • Cost
  0 euros
 • Entitat que realitza la formació
  SIAD Consell Comarcal del Maresme
 • Contacte

  ignasi.areal@ccmaresme.cat
  T.93.741.16.22

 • Organitzen i col·laboren:
  Consell Comarcal del Maresme
Informació publicada l'11 de maig de 2018
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12