29.03.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Ocupació per a jovesPromoció Econòmica
Garantia Juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa promoguda per la Unió Europea per tal de reduir l´atur juvenil i promoure la incorporació de les persones joves al mercat de treball.

Està adreçada a persones joves que tenen entre 16 i 30 anys, que actualment no treballen ni estudien i que tampoc realitzen cap formació. Ofereix ocupació, educació contínua, formació o una estada de pràctiques en el marc de les ofertes disponibles.

CONSULTEU LES OFERTES

contractació en pràctiques

Subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Cataluny. (ORDRE TSF/115/2018, de 12 de juliol) 

Departament de Treball, Afers socials i Famílies, mitjançant el SOC obre la convocatòria

Subvencionat per: Generalitat de Catalunya i Fons Social Europeu

Els elevats percentatges de persones joves que han finalitzat els seus estudis i que estan en situació d'atur, constitueix una preocupació social que s'ha assumit com una de les prioritats d’acció.

Aquesta actuació contribueix a assolir el resultat següent definit per l'objectiu específic del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020: fomentar la contractació a través dels ajuts salarials i altres tipus de mesures adreçades a que les persones ocupadores creïn noves oportunitats per a les persones joves.

Aquest recurs consisteix en la contractació de persones joves, durant un període de com a mínim 6 mesos a jornada completa, en la modalitat de contracte en practiques, segons els requisits que exigeix la modalitat contractual en pràctiques (Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació) que estiguin inscrites en el Registre com a beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de complir a més, els requisits següents:

  • a) Constar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
  • b) Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Els contractes en pràctiques de persones joves beneficiaries de la Garantia Juvenil faciliten l'exercici pràctic dels coneixements adquirits tant en la formació reglada com en la formació laboral.

INICI DEL PROGRAMA:  30 d'octubre de 2018

PERSONES CONTRACTADES PEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME: 4

DURADA DEL CONTRACTE: 6 mesos 

ÀREES DE TREBALL:

  • PROMOCIÓ ECONÒMICA: Grau universitari
  • SERVEIS SOCIALS: Cicle Formatiu de Grau Superior
  • MEDI AMBIENT: Grau universitari
  • ARXIU COMARCAL DEL MARESME: Grau universitari

Aquest és el tercer any que el Consell Comarcal del Maresme participa en aquest programa 

logo SOC petit   logo gencat   logo UE

 
Pla estratègic de desenvolupament econòmic del Maresme
polígons industrials Maresme
Guia per exportar
Eines per fer negocis
oferta de formació
garantia juvenil
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12