Servei d'Habitatge Maresme Consel Comarcal del Maresme
CCMCCM - Serveis als municipis i planificacióServeis als municipis i planificacióCCM - Serveis als municipis i planificació - Servei d'Habitatge MaresmeServei d'Habitatge MaresmeCCM - Serveis als municipis i planificació - Servei d'Habitatge Maresme - Què ofereix la Borsa de Lloguer als propietaris d'habitatges?Què ofereix la Borsa de Lloguer als propietaris d'habitatges?

La Borsa de Lloguer ofereix als propietaris d'habitatges els següents serveis gratuïts:

  • Informació i assessorament.
  • Seguretat i garantia en la tramitació, execució i seguiment del contracte, així com mediació en cas de conflicte.
  • Assegurança Multirisc de l´habitatge gratuïta durant els 5 anys del contracte de lloguer.
  • Acolliment a l´Aval Lloguer, sistema de cobertura de la Generalitat que assegura el cobrament del lloguer fins un màxim de 6 mesos de lloguer. S´activa quan els arrendadors d'habitatges en el cas inicien un procés judicial per l´impagament de la renda per part de l´arrendatari.
  • Defensa jurídica que cobrirà les despeses del procés judicial en cas d´haver d´activar l´Aval Lloguer.