19.11.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Avaluació i seguiment del Protocol Comarcal d'Infància en Risc del MaresmeBenestar SocialServei de l'equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)Protocol d'atenció a la infància
AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PROTOCOL COMARCAL D'INFÀNCIA EN RISC AL MARESME
Els membres de la Plataforma comarcal es reuneixen com a mínim dues vegades a l'any amb l'objectiu d'avaluar el funcionament del protocol i proposar accions a la XIAF per millorar el seu funcionament i per pal·liar les necessitats que es detectin des de l'observatori.
Les seves funcions específiques són:

  • Analitzar les dificultats sorgides quan s'activen els circuits del protocol
  • Fer els informes corresponents proposant les millores pertinents
  • Demanar la informació necessària per poder completar la diagnosi comarcal als diferents serveis.
  • Determinar les necessitats de formació de la xarxa i organitzar-les.
  • Establir comissions de treball per diferents temes relacionats amb infància en risc.

OBSERVATORI
L'Observatori té una funció diagnòstica i informativa que permet conèixer amb un determinat nivell de seguretat quina és la situació de la infància a la comarca del Maresme.
Des de l'Observatori, es recullen les dades dels indicadors comarcal que serveixen per diagnosticar la situació de l'atenció a la infància en risc a la comarca del maresme i planificar les accions dirigides a compensar les situacions més problemàtiques.
Les seves funcions específiques consisteixen en:
  • Establir els indicadors que es considerin més adequats
  • Establir com han de recollir les dades els diferents serveis i com les han de comunicar
  • Fer el tractament estadístic de les dades
  • Actualitzar aquesta informació regularment a la pàgina web del protocol.
  • Proposar actuacions de millora de la plataforma comarcal.

pàgina principal
 
model teòric
marc legal
tipologia maltractaments
protecció i risc
biblioteca
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12