Consel Comarcal del Maresme
ABSENTISME ESCOLAR

ABSENTISME ESCOLAR

“Totes aquelles absències reiterades o sovintejades sense justificar, o la manca total d´assistència d´un alumne en edat obligatòria (6-16 anys) al centre educatiu al qual està matriculat. De la mateixa manera, es pot considerar com absentisme un alumne de 6 a 16 anys que, tenint l´obligació d´estar escolaritzat, no es trobi matriculat a cap centre (desescolarització).”

ALGUNS INDICADORS

Podeu consultar el

Pla d'Absentisme Escolar del Maresme

ASPECTES A TENIR EN COMPTE

En funció del nombre d´absències del menor, es poden diferenciar alguns tipus d´absentisme:

  • Esporàdic: 1 o 2 dies al mes
  • Regular: entre 3 i 5 dies al mes
  • Crònic: més de 5 dies al mes
  • Total: matriculat i no assisteix
  • Desescolarització: no estar matriculat en edat obligatòria.