Consel Comarcal del Maresme
Disminució psíquica, física i/o sensorial
Malaltia física crònica
Prematurietat
Baix pes al néixer
Comportament de l´infant que suposa un estrès addicional pel cuidador (exigent, nerviós, hiperactiu, oposicionisme, problemes de son, menjar, ...)
Dificultats idiomàtiques o d´integració
Menor adoptat
Menor amb xarxa social poc desenvolupada
Menor amb pocs recursos personals ( per les seves característiques, o per la seva edat de 0 a 6 anys )
Dificultats de desenvolupament maduratiu
Primera infància a presó
Antecedents d´internament o altres mesures de protecció