15.12.2018Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Indicadors de risc i risc greuBenestar SocialServei de l'equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)Protocol d'atenció a la infància
INDICADORS DE RISC
Absentisme escolar reiterat
Explotació infantil
Mendicitat
Negligència lleu, quan l´omissió no atempta contra la integritat física i/o psíquica del menor
Consum de tòxics
Conductes predelictives i/o activitats delicitves (conductes desadaptades en general)
Problemes relacionats amb l´escolaritat (dificultats d´aprenentatge, fracàs escolar ...)
Embaràs
Escapolides de la llar
Conductes autolesives o intent de suïcidi
Manifestacions conductuals o comportaments sexuals inadequats a l´edat del menor
Dificultats d´adaptació social (retraïment, aïllament, pors, ...)
Agressivitat
Trastorns emocionals
Assumpció de rols parentals inadequats
Hàbits de menjar i son irregulars i/o inadequats
Seguiment mèdic excessiu, absent o amb mancances
Vestit inadequat i/o falta d´higiene
Desenvolupament pondoestatural inferior a la seva edat cronològica
Manca d´atenció i concentració del menor
No progrés en els estadis evolutius a nivell de llenguatge i psicomotriu
 
model teòric
marc legal
tipologia maltractaments
protecció i risc
biblioteca
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12