31.03.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Un Maresme REordenatEl Consell
   maresme 2015                                                                          Consell Comarcal del Maresme logo      
Un Maresme REordenat
Objectius

Contenir l'extensió urbana i maximitzar l'interès socioeconòic dels nous desenvolupaments urbanístics.

Consolidar els espais protegits i el valor sociocultural del paisatge no urbanitzat.

Modernitzar i completar les infraestructures de mobilitat i minimitzar els seus impactes territorials.

linia estratègica 5
Estratègies                        Projectes - Accions clau

Desenvolupar plans d'ordenació territorial d'abast supramunicipal.

Impulsar projectes de reforma urbana i operacions de nova centralitat.

Organitzar en xarxa la vialitat, dotant d'urbanitat les vies locals i comarcals.

Impulsar projectes de renovació i reconstrucció de les infrastructures viàries i ferroviàries amb greus impactes. Reorganitzar la xarxa de transport públic al Maresme per a fer-la més eficient i sostenible.

Explotar més eficientment les infrastructures de mobilitat existents, especialment l'autopista i els serveis de rodalies.

Redacció del Pla Director Urbanístic del Maresme per àmbits (Baix Maresme, Mataró-Riera d'Argentona, Alt Maresme, Tordera...), d'acord a les Directrius del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Creació d'una xarxa contínua d'espais no urbanitzats del mar a la muntanya. Disseny d'operacions de desenvolupament urbanístic intensives amb activitats econòmiques a l'entorn de les estacions ferroviàries o de transport col·lectiu.

Redacció d'un estudi previ sobre el ferrocarril al Maresme, estudiant com a alternatives el soterrament pel centre dels municipis costaners i el trasllat a l'eix de l'autopista, mitjançant acords amb el DPTOP, MIFO i MMA.

Redacció de directrius d'intervenció en la façana litoral i el passeig marítim dels pobles i ciutats del Maresme: la vialitat, reconversió de la N-II, el transport públic, les platges i les infraestructures marítimes, el sistema de parcs i jardins litorals, i projectar una via contínua per a vianants i bicicletes seguint la línia de costa, integrant els passeigs marítims i els camins de ronda existents i la reconversió de la N-II en via urbana, mitjançant acords amb la Diputació de Barcelona, el DPTOP i el MIFO.

Redacció d'un Pla de la xarxa viària local i comarcal coordinat amb un Pla de serveis d'autobús i transport públic al Maresme. Intensificar els programes de peatonalització, egulació de l'aparcament amb zones verdes, i millora del paisatge urbà en els nuclis urbans consolidats.

Estudi de la reformulació del peatge de l'autopista per tipus d'usuaris i d'itineraris, vehicles i hores del dia com a instrument de gestió sostenible de la mobilitat.

 

 
Comunicació Consell Comarcal del Maresme
formació a la comarca. Maresme Capacita
Servei d'informació als municipis - Consell Comarcal del Maresme
agenda institucional
infromació comarcal
Pla estratègic de desenvolupament econòmic del Maresme
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12