Consel Comarcal del Maresme
 • ESTAT:


  Adjudicació definitiva


 • DADES DEL CONTRACTE:

 • Organisme: 
  Consell Comarcal del Maresme
 • Tipus: 
  Serveis
 • Procediment d´adjudicació: 
  Procediment negociat sense publicitat
 • Adjudicatari: 
  SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA

Informació publicada el 3 de març de 2009