31.03.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Perfil del contractantLlistaServeis Generals
Projecte executiu Xarxa Comarcal Banda Ampla del Maresme. Fase II
Termini: 20 de novembre de 2013
 • ESTAT:
  Aprovació Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques per a l'adjudicació (CPP 8/10/13)
 • Consell Comarcal del Maresme
 • Tipus: 
  Serveis
 • Procediment d´adjudicació: 
  Procediment obert
 • Termini de presentació d'ofertes: 
  20 de novembre de 2013.
 • Obertura de pliques: 

  Convocatòria Mesa de Contractació:
   - Obertura del sobre núm. 2 - DOCUMENTACIÓ TÈCNICA relativa als criteris d'adjudicació que depenguin d'un judici de valor.
      Data: 7 d'abril de 2014
      Hora: 09:00 h
      Lloc: Consell Comarcal del Maresme - Sala Vicenç Ferrer.
            Plaça Miquel Biada, 1 08301 Mataró

 • DOCUMENTS:

  Les dades de l’FTP per tenir accés al “Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Fase II" són:

  ftp://62.82.223.86/Projecte_Executiu_XCBAM_Fase_II

  Usuari:                       ftp_xcbamunreg

  Contrassenya:             xcbamunreg2011

  Plecs de clàusules administratives particulars que regiran l'adjudicació

  Plecs de clàusules administratives particulars Projecte Executiu Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Fase II

  Plecs de clàusules administratives particulars Projecte Executiu Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Fase II

  Fitxer: Plecs_adminstratius_XCBAM_Fase_II.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 22
  Mida: 96,91 kB

  Plecs de prescripcions tècniques particulars que regiran l'adjudicació

  Plec prescripcions tècniques particulars Projecte Executiu Xarxa Comarcal Banda Ampla. Fase II

  Plec prescripcions tècniques particulars Projecte Executiu Xarxa Comarcal Banda Ampla. Fase II

  Fitxer: Plec_de_prescripcions_tecniques_particulars_obra_xarxa_XBAM_Fase_II.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 6
  Mida: 140,84 kB

  Anunci licitació per la selecció del contractista per executar les obres del Projecte XCBAM. Fase II

  Anunci licitació per la selecció del contractista per executar les obres del Projecte XCBAM. Fase II

  Anunci licitació per la selecció del contractista per executar les obres del Projecte XCBAM. Fase II

  Fitxer: Anunci_de_licitacio_i_aprovacio_plecs_projecte_xcbam_fase_II.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 4
  Mida: 29,65 kB

  Decret de designació dels membres que formen la Mesa de contractació.

  Decret de designació Mesa contractació

  Decret de designació Mesa contractació

  Fitxer: Decret_361_13_designacio_mesa_Xarxa_Banda_Ampla_Fase_II.1.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 831,97 kB

   Delegar Presidència de la Mesa de contractació.

  Delegar Presidència de la Mesa de contractació

  Delegar Presidència de la Mesa de contractació

  Fitxer: delegar_la_presidencia_Mesa_Contractacio_Banda_Ampla_Fase_II.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 799,13 kB

   

  Actes Mesa de contractació:

  1 Acta de constitució de la Mesa (17/03/2014)

  Acta 1 constitució Mesa XBAM fase II

  Acta 1 constitució Mesa XBAM fase II

  Fitxer: 2014_marc_17___Acta_constitucio_Mesa_XCBAM_Fase_II.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 43,71 kB

   2 Acta Obertura pliques sobre 2 (07/04/2014)

  Acta 2 Obertura Pliques sobre 2

  Acta 2 Obertura Pliques sobre 2

  Fitxer: 2014_abril_7___Mesa__obertura_sobre_2_XCBAM_Fase_II.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 35,64 kB

    

   

Informació publicada el 15 d'octubre de 2013
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12