21 comerciants de Cerdanyola i Rocafonda participen en la segona edició del programa de revitalització del comerç

La segona edició del programa de formació i consultoria adreçat als comerciants dels barris de Cerdanyola i Rocafonda acaba de cloure. Aquest programa forma part del programa de revitalització del comerç de barri endegat al llarg de 2001 per l´Insitut Municipal de Promoció Econòmica.


Al llarg de tres mesos, 21 comerciants de Rocafonda i Cerdanyola han rebut formació en temes referents a merchandising i gestió del punt de venda, gestió del negoci i entorn urbà i comercial. Un cop finalitzada la formació, cada participant ha pogut gaudir d´una diagnosi comercial del seu comerç, realitzada al llarg de dues sessions individuals d´una durada aproximada de 5 hores.

L´objectiu d´aquest programa és definir, mitjançant la diagnosi de cada comerç, les línies d´actuació per renovar-se i adaptar-se als nous hàbits de consum i d´entorn urbà. Així doncs, el que es pretén és que el comerç de barri es modernitzi i sigui cada cop més competitiu.

L´encarregada de realitzar la formació i la posterior diagnosi de cada comerç ha estat l´empresa D´Aleph.

Resultats de les diagnosis

Com ha resultat immediat de les diagnosi, el 77% dels comerciants de Cerdanyola i el 66% de Rocafonda que han participat al programa han manifestat que tenen intenció de realitzar algun tipus de reforma en els seus establiments.

Segons l´experiència extreta de la primera edició del programa de formació i consultoria realitzat l´últim trimestre de 2001, els comerciants no comencen les reformes dels comerços immediatament, sinó que primer busquen fonts de finançament, defineixen les línies d´actuació, cerquen els industrials, etc.

Les millores realitzades pels comerciants de la primera edició han estat molt diverses; hi ha comerciants que estan fent una reforma total de la seva botiga, amb ampliació del local inclosa. Hi ha qui ha canviat la distribució dels productes i l´enllumenat, o han renovat el rètol i pintat la façana. Fins i tot hi ha d´altres que encara no han fet res doncs estan pendents d´accedir a locals veïns per poder ampliar el seu comerç.

Al setembre, nous seminaris

Dins del programa de Revitalització del Comerç de Barri, l´IMPEM, conscient de la importància que té actualment la formació i el reciclatge en tots els sectors econòmics, ha programat diversos seminaris formatius adreçats a tots els comerciants de Mataró.

Els continguts d´aquests seminaris inclouen temes relacionats amb la rendibilització d´espais, tècniques de fidelització de clients o fonts d´informació pel comerç a internet.

El primer d´aquests seminaris s´endegarà el mes de setembre i la resta es realitzaran al llarg de l´últim quatrimestre de 2002.