63 maresmencs han estat contractats dins els darrers programes de Formació i Treball

El 27 de maig van finalitzar els darrers contractes de treball dels plans d’ocupació del programa Treball i Formació de la convocatòria 2014 que ha gestionat el Consell Comarcal del Maresme. En total, han rebut formació i han adquirit experiència professional 63 persones que en el moment d’iniciar el programa es trobaven en situació d’atur, havien exhaurit la prestació per desocupació o eren perceptores de la Renda Mínima d’Inserció.

Els programes de Formació i Treball estan subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons provinents dels Pressupostos Generals de l’Estat i el Fons Europeu. Són una modalitat de programes que formen part del conjunt de polítiques actives d’ocupació que s’estan desenvolupant per tal d’incrementar la contractació de persones aturades de col·lectius i territoris específics. La seva peculiaritat és que combinen la formació amb l’experiència professional, de manera que els participants augmenten les seves possibilitats d’inserció laboral. 

El Consell Comarcal ha gestionat dues d’aquestes convocatòries. Una adreçada a persones aturades majors de 30 anys que havien exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi i l’altra destinada a persones aturades preceptores de la Renda Mínima d’Inserció. En total s’hi han pogut acollir 63 maresmencs i maresmenques que han rebut formació com a auxiliar d´administració i com a peonatges de construcció, jardineria i neteja. L’experiència laboral l’han assolit a partir de contractes de treball distibuïts en 21 ajuntaments de la comarca.

El Consell Comarcal fa una valoració molt positiva dels resultats donat que 3 persones han trobat feina tot just després de seguir el pla d´ocupació per a persones amb Renda Mínima d´Inserció i 5 de les persones incloses en el programa per a persones que havien exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi (que va finalitzar el  27 de maig) ja han trobat feina al mercat de treball.

L’avantatge dels programes Formació i Treball és que combinen l´experiència professional i la formació de cara a millorar les seves possibilitats de cerca de feina amb dos tipus d´accions:

  • Accions d´experiència laboral: Adreçades a facilitar la pràctica laboral dels participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social durant un període de 6 mesos i  una jornada laboral del 100% en diferents ajuntaments de la comarca. Els àmbits d´actuació han estat d´auxiliar d´administració i de peonatges de construcció,  jardineria i neteja. 
  • Accions formatives: Adreçades al desenvolupament d´una activitat formativa professionalitzadora, obligatòria per a tots els participants i d´una durada total de 90 hores. En concret han rebut formació d´auxiliar d´administració així com d´eines ofimàtiques dirigides a millorar l´ocupabilitat.