Adjudicació de les obres d’arranjament de la carretera d’accés a Can Massuet-El Far i de la travessera de Canyamars

L´Ajuntament de Dosrius ha adjudicat les obres d´arranjament de la carretera d´accés a can Massuet-El Far i de la travessera de Canyamars a la UTE. JESUS BENAVENTE, S.L. y PAEXBA, S.L.

Aquesta adjudicació es va fer en l´últim ple extraordinari celebrat el dia 24 d´octubre d´enguany, a proposta de la mesa de contractació. El preu d´aquestes obres serà, pel que fa a la carretera de can Massuet 110.078,11 euros i el de la Travessera de Canyamars 163.732,49 euros.


L´accés a can Massuet-El Far és el que va des de la cruïlla de la Ctra. B-5101 entre Dosrius i Canyamars i el començament del nucli urbà de can Massuet-El Far i la travessera de Canyamars va des de la Plaça Joan Sillué fins al Camí de Mataró.

Aquesta UTE s´ha compromès a realitzar aquestes dues obres amb 17 setmanes. Cal ressaltar que l´import total d´aquestes millores per al municipi de Dosrius està subvencionat íntegrament per la Diputació de Barcelona, dins el programa Xarxa de Municipis de Qualitat.


Josep Jo i Munné
Alcalde

Dosrius, 29 d´octubre de 2002