Administració, turisme i comerç debaten les noves propostes en la gestió dels residus

 

Demanar un marc legal més clar perquè els municipis puguin dur a terme una bona gestió dels residus i impulsar accions que beneficiïn els establiments que porten a la pràctica mesures mediambientals correctes són dues de les peticions que han exposat els participants a la jornada-debat “La gestió dels residus en els sectors del turisme i del comerç: nous reptes, noves estratègies”. L´acte, organitzat pel Consell Comarcal del Maresme (CCM) i el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, s´ha celebrat aquest matí a l´Esplai de “La Caixa” a Calella, en el marc de la campanya de sensibilització sobre la recollida selectiva Tria! maresme+net, impulsada per l´Àrea de Medi Ambient del CCM.
A la jornada han assistit una trentena de persones. Entre el públic, i també com a ponents, hi havia responsables municipals i representants dels sectors del turisme, l´hostaleria i el comerç de la comarca. Un dels objectius era donar a conèixer els continguts bàsics del Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya aprovat l´any passat. Tal i com ha explicat Xavier Bosch, cap del departament de recollida selectiva i envasos de la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya, aquest programa preveu segregar els residus produïts en els sectors del comerç, el turisme i els serveis de la resta de residus municipals. L´objectiu és que els ajuntaments només s´ocupin de la gestió dels residus domiciliaris i que els grans productors, com poden ser hotels, oficines, restaurants o establiments comercials, assumeixin la gestió dels residus que generen. En el cas del Maresme, es calcula que els residus comercials (generats pels grans productors) poden arribar a un 25% del total de la comarca, sobretot per la indústria turística. A la mitjana de Catalunya aquesta xifra se situa entorn del 15%, segons dades de la Junta de Residus. Els responsables municipals assistents a la jornada han coincidit a demanar que la Generalitat estableixi un marc legal precís que doni eines als ajuntaments per gestionar els residus. Per la seva banda, els representants dels sectors econòmics (hotelers, restauradors i comerciants) han coincidit en la necessitat d´afrontar la problemàtica dels residus i han demanat ajut a les administracions per a que es reconegui l´esforç dels establiments que ja estan fent una gestió adient.  
programa de l’acte