AIDS Info

Descripció
Pàgina web de caràcter internacional. És un recurs del departament de salut i serveis socials dels Estats Units. En ell s’hi pot trobar informació sobre la SIDA, el seu tractament, medicaments, assaigs clínics, vacunes, etc, sobre la malaltia.

Àmbit
Afectivitat i sexualitat

Destinataris
Joves a partir de 18 anys

De qui depèn
Departament de Salut i Serveis Socials del Govern Federal dels Estats Units.

Altres Territoris d’actuació
Internacional

Adreça electrònica
 
ContactUs@aidsinfo.nih.gov

Pàgina web
 
http://aidsinfo.nih.gov/{1}http://aidsinfo.nih.gov/