Ajut econòmic d’acompanyament a joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil

El passat mes de juliol es va aprovar un ajut econòmic adreçat als i les joves beneficiaris/es de la Garantia Juvenil que tinguin en vigor un contracte per a la formació i l’aprenentatge i que estiguin donats d’alta a la Seguretat Social durant 1 any, com a mínim.

A la sol.licitud, que s’ha de tramitar a l’Oficina de treball corresponent, s’ha adjuntar una declaració responsable de no estar en possessió de les titulacions de Batxillerat, CFGM, CFGS i Certificats de professionalitat  de nivell 2 o 3.

El termini màxim per presentar la sol.licitud será de 15 hàbils següents al de l’inici del contracte per a la formació i l’aprenentatge. Es té dret a l’ajut econòmic a partir del moment en què es compleixen els requisits.

Els joves rebaran un ajut econòmic mensual de fins a 430,27€ equivalent al 80% de l’IPREM, durant la vigència del contracte i fins a un límit de 18 mesos i 36 mesos en el cas de les persones amb diversistat funcional.

Aquesta prestació es pot sol.licitar des del 4 d’agost.

Més informació a garantiajuvenil.gencat.cat  o sepe.es