Ajuts de la Generalitat de Catalunya per al Punt d’Informació Juvenil

La secretaria General de Joventut ha decidit concedir un ajut per un import de 500 euros. Aquest ajut correspon a una sol·licitud realitzada per l´Ajuntament de Dosrius, per tal de potenciar polítiques de joventut en el nostre municipi.


Al mateix temps, l´Ajuntament també ha sol·licitat a la Generalitat de Catalunya que instal·li tres punts per buscar informació de temes juvenils, recerca de treball, connectar-se a Internet. Aquests punts anomenats INFOCAT s´instal·larien un a Canyamars, un a can Massuet-El Far i un altre a la nova biblioteca de l´escola.

Amb tota aquesta sol·licitud i l´ajut concedit es fa un pas més per al jovent del nostre municipi i així podem anar generant activitats i tenint equipament d´utilitat, de distracció, tan necessària per a tots plegats.


Josep Jo i Munné
Alcalde

Dosrius, 16 de juliol de 2002