Ajuts per a millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial i ajuts per a mesures fiscals i financeres

Termini de presentació de sol·licituds: 15 d’abril de 2010

 
Ajuts del Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial i ajuts per a mesures fiscals i financeres