Aprovació de les bases i el catàleg de programes de suport a les activitats i serveis de xarxa Barcelona municipis de qualitat – any 2006 i d´obertura de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts