Aprovació inicial Projecte “Pla Especial i Projecte de Línia elèctrica MT, CTI i Línia elèctrica BT, per donar subministrament a un centre de telecomunicacions entre els municipis de Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta

Aprovació provisional Projecte “Pla Especial i Projecte de


elèctrica MT, CTI i
elèctrica BT, per donar subministrament a un centre de telecomunicacions entre els municipis de Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta”

 

Edicte publicat al BOPB núm. de registre 022012022272 de data 9 d’octubre de 2012