Aprovació relació inicial dels aspirants admesos i exclosos oferta pública d’ocupació 2008

Edicte per convocar als aspirants admesos per realitzar la prova teòrica i pràctica de la fase d’oposició del procés selectiu

 

 

 

Edicte Aprovació de la relació inicial dels aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria per a la selecció de les places incloses en l’oferta pública d’ocupació del Consell Comarcal del Maresme per a 2008.